fbpx

Sammen om Næstved

Arena Næstved er en erhvervsdrivende fond, som Næstved Kommune har tilsynspligt med. Samarbejdet med kommunen er tæt, og er beskrevet i en flerårig partnerskabsaftale.

Arena Næstved ejer selv sine ejendomme og grundarealer og driver som en del af vores virke en bæredygtig forretning på markedsvilkår. Partnerskabsaftalen er fokuseret på folkeoplysningsaktiviteten og den kulturelle del af Arena Næstveds virksomhed, hvortil Næstved Kommune hvert år yder et driftstilskud til.
I dette er indregnet kommunale skoler og institutioners benyttelse af hallerne, og det forudsættes, at Arena Næstved årligt sender sit budget for det kommende år og den revisorgodkendte årsrapport med resultatopgørelse og beretning til Næstved Kommune. Disse skal godkendes af Kultur- og Demokratiudvalget.

Plads til alle
Som en del af aftalen skal vi anvise haltid til brugere, kommunale skoler og institutioner samt til folkeoplysende foreninger. Fordelingen af timer til sidstnævnte følger Folkeoplysningslovens bestemmelser. Og vi skal bidrage til at gøre Næstved bemærket som vært for store kulturelle begivenheder.
Arena Næstved skal således rumme plads til alle Næstved Kommunes borgere. Såvel foreninger som selvorganiserede grupper og enkeltpersoner har adgang til at benytte Arena Næsted, og det skal tilstræbes, at flest mulige brugere ofte kan benytte huset.

Samarbejde og stolthed
Kulturen betragtes af Næstved Kommune som en vigtig faktor for kommunens udvikling og Arena Næstved bidrager til at fuldende Næstved Kommunes kultur- og bosætningspolitik, med ambitiøse visioner der rækker langt ud over kommunegrænsen, som er værd at køre efter, og som man er stolt af at bo i nærheden af.
Samarbejdet med andre lokale kultur- og fritidsaktører, foreninger mv., vægtes også højt.

Arena Næstveds organisation skal besidde de bedste og fleste kompetencer i området, når det kommer til gennemførsel af events. Det er os der skal trække stolene ud, så andre kan slå sig ned og lade sig berige, danne og overvælde af kunstneriske og sportslige performances.

Vi skal rette spotlight på sportsstjerner, musikere, trænere og klubkammerater, og vi taler Næstved op, fordi vi har noget at have det i.