Arena Næstved ved Stadion 11 i Næstved.
 

Bestyrelse

Arena Næstveds bestyrelse 2017 – 2018
Opdateret februar 2017

Carsten Haurum
Formand
Udpeget af Næstved Kommune

Allan Kristensen
Næstformand
Udpeget af Arena Næstveds bestyrelse

Karsten Nonbo
Udpeget af Næstved Kommune

David Schjelde
Udpeget af Advisery Board

Martin Bender
Udpeget af Advisery Board

Flemming Waldorf
Udpeget af personale i Arena Næstved

Vacant
Udpeget af Arena Næstveds bestyrelse

Møde referater & vedtægter

Arena Næstveds vedtægter (på vej)

Referat vedr. årsmøde d. 31. maj 2016